Formació

Oferta de cursos

Com recomanar i difondre còmics creats per dones

Les dones han entrat amb força en la creació de còmics, mitjà durant molt de temps dominat pels homes tant pel que fa a l’autoria, com en la masculinitat del discurs. Aquest curs et permetrà conèixer el paper que ha tingut la dona en la història del còmic, les autores més rellevants i quines activitats pots organitzar per difondre la seva obra a la biblioteca o llibreria.

Objectius:

 • Conèixer els diferents rols de la dona al llarg de la història del còmic
 • Conèixer i valorar les principals autores de còmic de la tradició occidental
 • Adquirir eines i recursos per a difondre les seves obres a la biblioteca

Continguts:

 • El còmic: un mitjà híbrid
 • Perfils d’usuaris interessats en els còmics
 • Els diferents rols de la dona en la història del còmic
 • Principals autores de les tradicions europea i nord-americana
 • Activitats de difusió del còmic creat per dones

 

Com fer servir el còmic a l’aula com a eina pedagògica

La riquesa i varietat de temàtiques tractades pel còmic en l’actualitat el fan esdevenir un recurs valuós per reforçar i complementar els continguts del currículum sobretot pel que fa a l’alumnat d’ESO i Batxillerat.

Objectius:

 • Familiaritzar el professorat amb el llenguatge del còmic.
 • Donar eines al professorat per ser capaç de valorar-lo.
 • Proposar exemples de lectures de còmic que poden ser útils a l’aula.
 • Aprendre a emprar els còmics a l’aula.

Continguts:

 • Introducció al llenguatge del còmic.
 • Tria i comentari de còmics per treballar a l’aula.
 • Activitats per treballar els còmics a l’aula.